Het is ten strengste af te raden voorwerpen onbeheerd achter te laten in het hele gebouw.

De club verwerpt elke verantwoordelijkheid bij verlies van geld of persoonlijke eigendommen.

De directie houdt zich het recht voor de toegang te weigeren, dan wel te ontzeggen aan bepaalde bezoekers/leden.

Elk lid aanvaardt deel te nemen aan de clubactiviteiten op eigen risico. Bij afwezigheid en/of nalatigheid van de club, de begeleiders, bedienden of andere tussenpersonen, aanvaardt het lid deze niet aansprakelijk te stellen voor de opgelopen schade. Deze schade is niet beperkt tot letsels, maar ook tot overlijden ten gevolge van de activiteiten verricht in de club.

Bij ziekte of ongeval kan het lid een doktersattest binnenbrengen. Het attest moet de club bereiken in de eerste week van de ongeschiktheid. De periode van afwezigheid wordt verleend wanneer het abonnement verlopen is. Dit moet een periode van minimum 21 opeenvolgende dagen zijn.
Voor beurtenkaarten is het niet mogelijk een doktersattest binnen te brengen.

Abonnementen of beurtenkaarten worden niet verlengd of terugbetaald omdat je geen Covid safe ticket kan voorleggen.

Per jaar kan je je abonnement maximum 2 weken voor vakantie laten stopzetten met een minimum van 1 week. De aanvraag gebeurd voor het verlof.
Beurtenkaarten worden niet verlengd voor vakantie.

Bij een voltallige groepsles is het niet mogelijk de dag zelf de les te annuleren. De lege plaats dient dan betaald te worden. Kostprijs 8€. Indien er iemand van op de reservelijst je plaats overneemt ben je je beurt niet kwijt of hoef je geen 8€ te betalen.

Als bij vervaldatum van een beurtenkaart nog beurten overblijven zijn deze NIET overdraagbaar naar een nieuwe kaart.

Abonnementen en beurtenkaarten zijn strikt persoonlijk dus niet overdraagbaar.

De fitnessruimte en zaal van collectieve lessen zijn niet toegankelijk onder de 15 jaar ofwel onder toezicht van een ouder die lid is.

Het uurschema van de groepslessen is onderhevig aan verandering.

Zorg altijd voor een goede hygiëne; gebruik een deodorant en draag schone sportkleding.

Het is niet toegestaan sporttassen mee te nemen in de sportruimte.

Het is niet toegestaan te trainen met ontbloot bovenlichaam.

In ons centrum dient sportkleding en sportschoeisel gedragen te worden. Het schoeisel moet een propere, niet aflatende zool bevatten.
Het is ook strikt verboden de fitnessruimte te betreden met slippers of sandalen.

Een apparaat is om te trainen, niet om er op te gaan zitten kletsen/telefoneren.

Ruim gewichten, elastieken, matjes etc. na gebruik altijd netjes op.

Het is verboden van de loopbanden af te springen. Deze moeten eerst volledig tot stilstand komen.

Het is verplicht een handdoek te gebruiken op de trainingstoestellen, de matten en de banken. Na het gebruik van de toestellen diene deze afgekuist te worden met de daarvoor voorziene reinigingsproducten in de zaal.

Tijdens een sessiepauze dient men, indien mogelijk, het toestel vrij te maken voor de andere leden.

Produceer geen geschreeuw, gebrul of andere storende geluiden tijdens het uitvoeren van de oefeningen.

Niet telefoneren in de sportzalen.